• Czech / Česky
 • Deutsch / Deutsch

Zajímavosti

Jubileum zakladatele firmy Karla Petráše

V lednu 2019 oslavil významné životní jubileum zakladatel firmy Karel Petráš. Gratulujeme a přejeme hlavně hodně zdraví do dalších let.

Účast v soutěži Rodinná firma roku 2018

V roce 2018 byla naše firma nominována Asociací malých a středních podniků do soutěže Equa bank Rodinná firma roku 2018. V rámci této soutěže byla firma prezentována článkem v Hospodářských novinách a na webových stránkách AMSP.

Článek si můžete přečíst zde. [»]

 

Rekonstrákce fasády kostela sv. Jakuba ve Staňkově

V druhé polovině léta 2018 jsme zahájili rekonstrukci fasády kostela sv. Jakuba ve Staňkově. Při 1. etapě rekostrukce došlo na věž kostela. Zde jsme se museli vypořádat s výškou věže kostela a složitějším zakládání lešení na nedávno zrekonstruovaném střešním plášti kostela. Také zde bychom rádi poděkovali za spolupráci  P. Pelowskimu – správci farnosti, p. Vlčkovi - technikovi biskupství plzeňského, pracovníkům NPÚ H.Týn a Plzeň a všem ostatním. Rekostrukce fasády by měla pokračovat i v následujících letech.

Dokončení 2. etapy rekonstrukce kostela sv. Václava ve Švihově

V roce 2018 byla zdárně dokončena 2.etapa rekonstrukce interiérů kostela sv.Václava ve Švihově opravou omítek a výmalbou sakristie, oratoře a předsíně kostela, kde došlo i k částečné výměně podlahy . Tímto bychom chtěli poděkovat P. Kowalikovi – správci farnosti, farníkům Švihova, p.Krejčímu – technikovi biskupství plzeňského, pracovníkům NPÚ Klatovy a Plzeň a všem ostatním, kteří se na této akci podíleli a tím nám dopomohli ke zdárnému dokončení díla.

Rekonstrukce zámku Lázeň v Chudenicích

Rok 2018 byl zahájen rekonstrukcí interiérů části zámku Lázeň v Chudenicích. Na této akci se podílelo postupně několik firem . I přes nepříznivé povětrnostní podmínky začátkem roku, několik změn ze strany majitele objektu a následně vzniklých víceprací se nám podařilo dílo úspěšně dokončit. Velký podíl na zdárném dokončení měl p. Kubec – zástupce majitele zámku ve věcech technických . Tímto jemu a zároveň všem firmám , které se na akci podílely děkujeme. Spokojenost majitele zámku nám byla vyjádřena písemným poděkováním. Děkujeme.

Rok kostelů a slavnostní znovuotevření kostela sv. Václava ve Švihově

Rok 2017 byl náročný a právem nazýván rokem kostelů. Firmě se podařila dokončit zakázka na kostele ve Staňkově, kde byla provedena ve třech etapách výměna střešního pláště.

Také byla zahájena první etapa opravy soklu a interiérů kostela sv. Václava ve Švihově. Tato etepa byla dokončena v září 2017 a dne 1.10. proběhlo slavnostní znovuotevření.

Děkujeme místním farářům a farníkům za spolupráci při zdárném dokončení rekonstrukcí.

Založení společnosti RENOSTAV PETRÁŠ s.r.o.

Vlivem narůstajících požadavků investorů a zvyšování objemů zakázek majitelé rodinné firmy Ing. Karel Petráš a Jiří Petráš zakládají v dubnu 2017 společnost RENOSTAV PETRÁŠ s.r.o. Přesto, že to byl pro nás krok nový, neznámý a komplikovaný, byl nevyhnutelný.

Ochranná známka

Završením více než 25 leté existence firmy RENOSTAV PETRÁŠ byla v květnu 2016 podána registrace a následně zapsána do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví známka „RENOSTAV PETRÁŠ“ a příslušné logo „RP“.

Oslava 25. výročí založení firmy

Dne 11.12.2015 jsme oslavili 25 letou pouť naší rodinné firmy na trhu stavitelství. Příjemné setkání s našimi zákazníky, obchodními a pracovními partnery, kolegy a ostatními spřízněnými naší firmy.

Kromě vystoupení majitelů firmy, kteří poděkovali všem přítomným za podporu, proneslo pár slov několik obchodních partnerů a hostů. Celou akci výborně moderovala Jana Peclová, chutné občerstvení připravili studenti SOU Domažlice pod vedením Miroslava Manna a k tanci a poslechu hrálo duo Anna Volínová a Václav Žákovec.

Za firmu touto cestou ještě jednou děkujeme všem, kteří přišli nebo se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci oslavy, dále děkujeme našim rodinám za podporu na této dlouhé a náročné cestě, a nezapomínáme ani na ty, kteří nám pomáhali po té naší cestě jít, ale bohužel již nejsou mezi námi.
     
Ing. Karel Petráš, Jiří Petráš a Karel Petráš st.

25. výročí založení firmy

V letošním roce firma oslaví již 25. výročí působení na trhu stavebnictví.

Služby

 • rodinné domy na klíč
 • rekonstrukce staveb
 • střechy
 • zateplení a nátěry fasád
 • balkony a terasy
 • zámková dlažba
 • strojní omítky
 • obklady a dlažby
 • zemní práce s UNC
 • vratové systémy

Naši partneři